Նախորդ էջ

ՀՀ կառավարության 2013թ. սեպտեմբերի 13-ի N 982-Ն որոշում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1061-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»

20/09/2012

ՀՀ կառավարության 2013թ. սեպտեմբերի 13-ի N 982-Ն որոշում «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1061-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին»    

Նշված կառավարության որոշմամբ փոփոխություն է կատարվել հետևյալ որոշման մեջ՝

Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009թ. սեպտեմբերի 17-ի N 1061-Ն որոշում «Արտադրության և շրջանառության բոլոր փուլերում կերի, կերի հետ շփվող նյութերի և կերային հավելումների անվտանգության պետական վերահսկողության լիազոր մարմին ճանաչելու մասին»